Haber

Meclis, kesin sonuçların açıklanmasının ardından 3. gün toplanacak.

ANKARA (İGFA) –TBMM İçtüzüğünün “İlk toplantı, yemin etme ve göreve başlama” başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk oturumda milletvekillerinin yemin etmeleri için ilk toplantı yapılacak.

Yemin, her milletvekilinin Anayasa metnini kürsüden yüksek sesle okumasıyla yapılacak. milletvekilleri; seçim civarında, soyadlarına ve adlarının alfabetik sırasına göre yemin edeceklerdir.

Yemin töreninde hazır bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk toplantının başında yemin edebilecek.

Milletvekilleri yemin ederek göreve başlayacak. Yemin etmekten kaçınan milletvekilleri, milletvekili sıfatından doğan haklardan yararlanamazlar.

Yasama döneminin ilk toplantısının ilk oturumundan Lider seçilinceye kadar en yaşlı milletvekili Daimi Başkan olarak görev yapacak. En yaşlı ikinci üye Başkan Vekili olarak görev yapar.

En genç 6 milletvekili de daimi olarak katip üye olarak görev yapacak.

Kural 10’a göre, bir yasama oturumunda Cumhurbaşkanlığı için iki seçim yapılır. Birinci seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci dönem için seçilenin görev süresi 3 yıldır.

Tüzüğe göre siyasi parti kümeleri Cumhurbaşkanlığı için aday gösteremez.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, milletvekili genel seçimlerini müteakip, Meclisin toplandığı günden itibaren beş gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir.

Parlamento seçim günü re’sen toplanır. Lider seçimi kapalı oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır; Dördüncü oylamada en çok oyu alan üye Lider seçilecektir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, adaylık süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi parti kümelerinin toplam parti kümeleri içindeki yüzdelerini ve bu oranlara göre her bir siyasi parti kümesinin Cumhurbaşkanlığındaki görev yeri sayısını belirleyecek ve Genel Başkanlığa bildirecektir. Danışma Kurulu.

Başkanlık Divanı’ndaki görev yerleri, başkan yardımcılarına en yüksek orandan başlamak üzere sırasıyla dağıtılacak.

Görev yerlerinin katip üyelikleri ve idarî makamlara dağılımı, Danışma Kurulu’nun görüşü alınarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Siyasi parti kümeleri kendilerine düşen yerlere adaylarını gösterecekler.

Bu adayları gösteren liste Genel Kurulca oylanarak seçim tamamlanır.

sarivelilerhaber.xyzsusurlukhaber.xyzsumbas-haber.xyzsuloglu-haber.xyz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu