Ekonomi

Orta Vadeli Programda tarım sektörü değerlendirildi

DİLAN KUTLU

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programda tarımdaki sorunlara ilişkin tespitlere yer verildi. Programda, 2022 yılında tarım bölümü dışındaki tüm departmanlarda istihdamın arttığına vurgu yapılarak, “Tarım sektörü yıl genelinde yüzde 1,3’lük büyüme oranıyla nispeten zayıf bir performans sergiledi. Aynı dönemde tarım sektörünün katkısı da arttı. ekonomik büyüme sınırlıydı.” Programda tarım arazilerinin aktif kullanımına yönelik “zorlayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi” hedefi yer aldı.

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3 yılının yol haritası olan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. 400 kişinin davet edildiği program, Cumhurbaşkanlığı’nda Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel makroekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Programda, Türkiye için 2023 büyüme varsayımı yüzde 4,4 olarak açıklandı. 2024 için yüzde 4 olan büyüme varsayımının ise 2025 için yüzde 4,5, 2026 için ise yüzde 5 olacağı öngörülüyor.

“Tarım SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI SINIRLI”

Programda, 2022 yılı için “Tarım sektörü yıl genelinde yüzde 1,3 büyüme oranıyla nispeten zayıf bir performans sergiledi. Aynı dönemde tarım sektörünün ekonomik büyümeye katkısı sınırlı kaldı.”

“TARIM SEKTÖRÜ HARİÇ TÜM SEKTÖRLERDE İSTİHDAMDA ARTIŞ YAŞANDI”

Programda; 2022 yılının “hem işgücüne katılımın hem de istihdam artışlarının güçlü olduğu” bir yıl olduğu belirtilirken, “tarım sektörü hariç” tüm kesimlerde “istihdam artışı” yaşandığına dikkat çekildi.

Programın “Politika ve önlemler” bölümünde aşağıdaki hedeflere yer verildi:

“ZORLU DÜZENLEMELER UYGULANACAK: TTarım arazilerinin korunmasına, hatalı ve aktif kullanımının önlenmesine yönelik zorlayıcı ve teşvik edici düzenlemeler yapılarak tarıma elverişli ve sulanabilir alanlar artırılacaktır.

EKİM DENETİMİ ÇERÇEVESİNDE ÜRETİM İZİNLERİ:Ürün ve tarım parselleri bazında taban ve maksimum üretim alanları belirlenerek çiftçi uygulamaları, üretim izinleri ve ekim denetiminin çerçevesi ortaya konulacak.

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILACAK:Gıda fiyatlarında istikrarın ve gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla stratejik tarım işlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenecek ve arazi verimliliği ile yağış ve sulama olanakları dikkate alınarak üretim planlaması yapılacaktır.

KENTSEL ÇEVREDE TARIM: Yaş meyve sebze ürünleri arzının sürekliliğinin sağlanması amacıyla jeotermal enerji kaynaklarına uygun alanlarda Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlar hızlandırılacak, yeni sera ile sera yenileme yatırımları desteklenecektir. konsey. 29. Lojistik maliyetlerin azaltılması ve tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla değerli tüketim merkezleri olan kentlerin çeperlerinde kentsel tarım desteklenecek ve genç nüfusun tarım sektöründe istihdamı sağlanacaktır. .

YER GÖZLEM UYDU:Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, savunma, afet yönetimi, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanılacak, yer gözlem uydusu geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Programın “Planlı Tarımsal Üretim” başlıklı bölümünde hedefler şu şekilde sıralandı:

“2024 yılının ikinci çeyreğinde üretim alanları belirlenecek, çiftçi uygulamaları, üretim izinleri ve ekim denetiminin çerçevesi ortaya çıkacak.

2024 yılı ikinci çeyreğinde stratejik tarım ürünlerine yönelik hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacak.

“ŞEHİR ÇEVRELERİNDE SERALAR KURULACAK”

“2024 yılının üçüncü çeyreğinde Sera Organize Tarım Bölgesi’nin (OTB) kurulmasına yönelik yatırımlara hız verilecek.”

susurlukhaber.xyzsumbas-haber.xyzsuloglu-haber.xyz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu